DISTRIBÚTOR

Otázky?  Kontaktujte nás na adrese info@zmakcovanievody.sk

Nižšie je uvedený zoznam našich obchodných zástupcov a ich oblasti služieb:

Meno spoločnosti Adresa Telefónne číslo Miesto E-mail
Water Resources s.r.o. Lamačská cesta 8
+421 908 846 241
Bratislava info@zmakcovanievody.sk
Water Resources s.r.o. Hlavná 294
+421 908 846 241

Kráľová nad Váhom

info@zmakcovanievody.sk