Časté otázky (FAQ)

Odpoveď zobrazíte nižšie kliknutím na otázku.

O zmäkčovačoch vody

Klzký pocit je spôsobený absenciou tvrdých minerálov odstránených zmäkčovačom vody a prirodzeným pocitom olejov na pokožke.

Štúdie uskutočnené na University of Wisconsin - Madison a National Sanitation Foundation potvrdzujú, že regenerácia zmäkčovača nepoškodzuje baktérie v systéme domových čističiek odpadových vôd. Okrem toho NSF preukázala niekoľko faktov: Normálny obsah soli prítomný v nezmiešanej vode nie je pre rozmnožovanie potrebných bakterií ideálny. Zistilo sa, že pridanie sodíka do systému priblíži bakteriálne prostredie k optimálnemu rozsahu. Objem odpadovej vody zo zmäkčovača sa do čistiarne pridáva pomaly a nie je dostatočný na to, aby spôsobil problémy s nadmerným zaťažením v systéme čistiarne. Odpad z regenerácie zmäkčovača vody by nemal narúšať účinnosť baktérií v systéme čističky, ale v skutočnosti môžu jeho efektivitu podporiť.

Odtok nasmerujte do odpadnej rúry práčky, do zvislej rúry alebo do podlahového odtoku, pričom by mala byť vytvorená vzduchová medzera medzi kanalizáciou a výpusťou odpadovej vody zo zmäkčovača vody.

Áno, pokiaľ je chránený pred poveternostnými vplyvmi, ako sú dážď, mráz a priame slnečné žiarenie.

Ak dôjde k výpadku napájania elektrickej energie na dlhší čas, zobrazenie času bude vynulované. Elektronika dokáže udržať správny čas v pamäti až 6 hodín. Po opätovnom zapnutí elektrického napájania jednoducho nastavte aktuálny čas, v prípade, že displej bliká. Nastavená vstupná tvrdosť vody a čas regenerácie nevyžadujú zmenu nastavenia, pokiaľ to nie je potrebné.

Nie. V skutočnosti v závislosti od modelu môže inštalácia väčšieho zariadenia viesť k zníženiu spotreby soli a počtu regeneračných cyklov. To môže byť výhodou, pretože zníženie celkového počtu cyklov povedie k predĺženiu životnosti zariadenia s väčším použiteľným objemom vody.

Odstraňovanie problémov zmäkčovačov vody

Soľný most je stvrdnutá soľ, ktorá v soľankovej nádrži vytvorila „oblúk“ alebo „most“. Môže to byť spôsobené naplnením soľnej nádrže až po vrch soľou alebo nadmernou vzdušnou vlhkosťou v miestnosti. Ak chcete odstrániť soľný mostík, zoberte rukoväť metly alebo podobný nástroj. Vytvorte ceruzkou značku na rukoväti 1 ″ alebo 2 ″ pod horným okrajom nádoby soli. Potom ju opatrne zatlačte priamo do soli. Ak pocítite tvrdý predmet skôr, ako sa značka dostane k hornému okraju nádrže, pravdepodobne ide o soľný mostík. Opatrne zatlačte na stvrdnutú soľ na niekoľkých miestach, aby ste porušili celistvosť kôry. Nepokúšajte sa porušiť soľný most nárazmi na vonkajšiu stranu soľnej nádrže, môžete ju poškodiť. V prípade potreby môžete použiť aj malé množstvo teplej vody. 

Dôvodov môže byť niekoľko:

 • Zariadenia North Star sú veľmi úsporné pri použití soli na regeneráciu.
 • Možno máte soľný most.
 • Tryska a Venturiho dýza môže byť upchatá.

Dôvodov môže byť niekoľko:

 • Zariadenie nie je správne dimenzované
 • Zariadenie nie je správne naprogramované
 • Netesnosť toalety, vodovodný kohútik (skrytý únik vody) znižuje kapacitu zmäkčovača
 • V soľankovej nádrži môže byť soľný most
 • Počas regenerácie sa používa horúca voda
 • V nádrži nie je žiadna soľ

Možné zvýšenie tvrdosti vody môže byť spôsobené:

 • Počas regenerácie zmäkčovača je ventil zariadenia v polohe obtoku a je možné používať neupravenú vodu. Ak je v tejto dobe odber vody napr. z bojleru pri sprchovaní, tak ten sa potom automaticky doplní neupravenou-tvrdou vodou.
 • Netesnosť inštalácie, vodovodný kohútik alebo záchodový ventil: Aj malý únik vody dokáže vyplytvať stovky litrov vody za pár dní. Opravte všetky úniky vody.
O zmäkčovacej soli

Množstvo pridaného sodíka závisí od tvrdosti zmäkčenej vody. Ak napr. zmäkčujeme vodu z tvrdosti 18 dH (priemerná tvrdosť vody na Slovensku) na minimálnu úroveň 3 dH, zvyšujeme množstvo sodíka o 114,8 mg / l. Ak vypijeme denne 3 litre vody, spotrebujeme 344,4 mg sodíka, čo zodpovedá asi 0,87 g kuchynskej soli. Je to približne množstvo soli obsiahnuté v 1 krajci bieleho chleba.

Používajte iba soľ určenú pre zmäkčovače vody s čistotou najmenej 99,5%. Naplňte nádrž soľnými tabletami. Nepoužívajte kamenné, granulované, posypové soli ani soli s prísadami na odstránenie železa. Môžu obsahovať nečistoty a usadeniny a môžu spôsobiť problémy s údržbou. Používajte tabletovú soľ s označením normy EN973.

Áno. Namiesto chloridu sodného sa môže použiť chlorid draselný, ale možno budete musieť nastaviť zmäkčovač na vyššiu vstupnú tvrdosť. V dôsledku toho bude pravdepodobne vyššia spotreba tohto druhu soli. Okrem toho môže byť chlorid draselný drahší ako soľ.

Regenerácia zmäkčovača vody / Nabíjanie živice

Program elektronického ovládača obsahuje údaje o výkone a kapacite zmäkčovača vody. Prístroj vyhodnocuje parametre zmäkčovania a nastavenia vstupnej tvrdosti a spotreby vody a nepretržite prispôsobuje prevádzku podľa individuálnej spotreby vody.

Elektronický ovládač vyhodnocuje návyky domácnosti v spôsobe využívania vody a počas prvých niekoľkých týždňov od inštalácie sa môže zdať, že sa regeneruje častejšie alebo len čiastočne.

Počas regenerácie vypustí do odpadu zariadenie NORTH STAR od 40 -180 litrov vody v závisloti od veľkosti. Prejdite na stránku s informáciami o parametroch danúho modelu, alebo tieto údaje vyhľadajte v návode na použitie.

Cyklus regenerácie trvá približne 2 hodiny, ale v závislosti od individuálnych nastavení môže trvať dlhšie. Z výroby je nastavený začiatok regenerácie o 2:00 ráno, pretože je najmenšia pravdepodobnosť užívania vody v tomto čase. Predvolené nastavenie umožňuje elektronike regulovať frekvenciu regenerácií na základe údajov o spotrebe vody z prietokomeru. Poskytuje najúspornejšiu prevádzku. 

Počas 1. fáze regenerácie (Plnenie) zariadenie použije 400 g soli za minútu. V závislosti od vašej spotreby vody môže zmäkčovač počas jedného regeneračného cyklu spotrebovať 1 až 4 kg soli.

Záruky na zmäkčovač vody

Do desiatich rokov od dátumu zakúpenia nebude sklolaminátová nádrž korodovať, presakovať alebo deformovať sa, alebo iným spôsobom mechanicky zlyhávať. Do piatich rokov od dátumu zakúpenia nebude soľná nádrž korodovať, presakovať ani deformovať sa, alebo iným spôsobom mechanicky zlyhávať. Do 2 rokov po inštalácii garantujeme správnu funkciu riadiaceho ventilu a elektroniky. Do 2 rokov od dátumu zakúpenia zariadenie ako celok bude fungovať bezchybne.

Všeobecná údržba zmäkčovača vody

Soľanka (soľ rozpustená vo vode) je potrebná pre každú regeneráciu. Voda na výrobu soľanky sa dávkuje do zásobníka soli pomocou ventilu a časovača. Musíte však dbať o dostatočné množstvo soli v nádrži. POZNÁMKA: Vo vlhkých miestnostiach je lepšie častejšie dopĺňať menšie množstvo soli.

Skontrolujte hladinu soli niekoľko týždňov po inštalácii zmäkčovača a potom každý týždeň. Doplňte, keď je nádrž soľanky naplnená do 1/3 až 1/2. Vždy dbajte na to, aby sa soľ úplne neminula. Bez soli budete mať tvrdú vodu. Používajte iba soľ určenú pre zmäkčovače vody s čistotou najmenej 99,5%. Odporúčajú sa soli NUGGET, PELLET alebo hrubé SOLAR. Nepoužívajte kamennú posypovú, granulovanú a soľ na výrobu zmrzliny. Obsahujú nečistoty a usadeniny alebo kašu a prášok a spôsobujú problémy s údržbou. Používajte tabletovú soľ s označením normy EN973.

Zmäkčovač vody z vody odstraňuje minerály tvrdosti (vápnik a horčík). Môže tiež čiastočne redukovať obsah železa vo vode. Pri vode s obsahom železa v čistej vode je voda načapovaná z kohútika na pohľad čistá, nezakalená. Po 15 až 30 minútach sa začne voda kaliť alebo farbiť hrdzavou farbou. Zmäkčovač vody NEODSTRAŇUJE železo, ktoré spôsobuje zakalenie alebo viditeľnú hrdzu (nazývaná tiež ako červené vodné železo). Na odstránenie červeného vodného železa z vody alebo nadlimitného čistého železa z vody je potrebný špeciálny odželezňovací filter alebo iné špeciálne zariadenie, ktoré Vám navrhne školený špecialista. Ak vaša voda obsahuje železo, je potrebné pravidelné čistenie živicového lôžka zmäkčovača. Lôžko čistite najmenej každých šesť mesiacov alebo častejšie, ak sa medzi čistením objaví v mäkkej vode železo. Postupujte podľa pokynov na nádobe na čistiaci prostriedok na živicové lôžko. Čistenie trysky a Venturiho dýzy: Aby zmäkčovač fungoval správne, je potrebné udržiavať čistú trysku a Venturiho dýzu. Toto malé zariadenie umožňuje odsávanie a distribúciu soľanky do nádrže so živicou počas regenerácie . Ak dôjde k zaneseniu pieskom, bahnom, špinou atď., zmäkčovač nebude fungovať a budete mať tvrdú vodu. Ak sa chcete dostať k tryske a Venturiho dýze, odstráňte vrchný kryt zmäkčovača. Uistite sa, že je zmäkčovač v prevádzkovom cykle (bez tlaku vody na tryske a Venturiho dýze).Odmontujte kryt Venturiho dýzy a rozoberte ju. Umyte a opláchnite všetky súčiastky v teplej vode, kým nebudú čisté. Ak je to potrebné, na odstránenie železa alebo nečistôt použite malú kefu. Taktiež skontrolujte a vyčistite tesnenie. POZNÁMKA: Niektoré modely majú malú prietokovú zátku umiestnenú v tryske a Venturiho dýze a / alebo malú kužeľovú clonu v kryte. Ak je váš model takto vybavený, skontrolujte a vyčistite tieto súčasti. Opatrne vymeňte všetky diely v správnom poradí. Namažte tesnenie o-krúžku silikónovým mazivom a umiestnite ho na svoje miesto. Nainštalujte a dotiahnite viečko LEN RUČNE. NEUŤAHUJTE PRÍLIŠ, ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU VIEČKA ALEBO KRYTKY.